HOME/Faculty and Staff/Back

Collegiate Representatives*

 • Position Collegiate Representatives
  Name *
  Responsibilities
  College Affairs Meeting
  Kuang Yao Lo, Chopin Soo, Jung-Chun Huang, Chin Shan Lue, Yueh-Nan Chen, Yi-Chun Chen, Tse-Ming Chen, Yeong-Cherng Liang
  Collegiate Faculty Evaluation Committee
  TBA
  Collegiate Development Committee
  Yi-Chun Chen
  Collegiate Library & Instrument Commitee
  Chin Shan Lue
  Collegiate Curriculum Committee
  Yi-Chun Chen